For DN Gruppen har Turbo Kommunikasjon designet grafisk profil bestående av logo, farger, typografi, flyer, forside til prospekt og annonse-mal. 

DN gruppen ønsket en profil som kommuniserte et solid, trygt og moderne foretak.