Kunde: Norges Birøkterlag
Prosjekt: Kommunikasjon i sosiale medier
Bestilling: Skape og dele innhold til Norges Birøkterlag sin Facebook og Instagram
Tidspunkt: oktober 2019–desember 2020

Norges Birøkterlag ble stiftet i 1884, og er birøkternes faglige organisasjon med lokallag i alle fylker i landet. I en periode der de på grunn av ressursmangel ikke hadde kapasitet til å skape innhold og oppdatere sine sosiale medier bisto vi med vår kompetanse. Det som startet som et par måneders «nødhjelp», ble til over ett år med hyggelig og godt samarbeid.

For Norges Birøkterlag har Turbo planlagt, skapt og publisert innhold til Facebook og Instagram, inkludert noe bruk av Instagram story. Vi starter som regel alle våre kundeforhold med workshop og strategi, men ettersom vi kun var inne midlertidig hos Norges Birøkterlag prøvde vi oss litt frem – heldigvis kjenner vi godt til birøkt da vi har jobbet med Honningcentralen, som deler lokaler med Norges Birøkterlag i Birøktens hus på Kløfta, siden begynnelsen av 2018. På Facebook prioriterte vi plass til faglig innhold, som i stor grad var basert på det gode innholdet Norges Birøkterlag har på sine nettsider, samt aktuelt innhold fra media og forskning. Instagram ble brukt som en inspirasjonskilde med flotte bilder av bier, birøktere, norsk natur og bienes gull – honning.

Aktiv bruk av emneknagger: #UkensBirøkter

På Instagram hadde vi en fast post med emneknaggen #UkensBirøkter. I denne posten delte vi bilder og et miniintervju med med birøktere fra nord til sør. Ved å la følgerne bli litt kjent med andre birøktere var målet å inspirere og dele kunnskap om birøkt.

Takeover på Instagram gir godt, relevant og engasjerende innhold

Som med mange av våre kunder som har aktive profiler på Instagram hadde vi god erfaring med bruk av takeover. Hos Norges Birøkterlag arrangerte vi flere takeovers med birøktere som delte fra sin spennende hverdag. På denne måten fikk Norges Birøkterlag godt, engasjerende og relevant innhold direkte fra målgruppen sin – og birøkterne fikk mulighet til å nå ut til et større publikum. Win-win med andre ord.

@nordresolendgard og @vindfloy.bees er to av flere birøktere som hadde inspirerende takeovers for Norges Birøkterlag.

Livsviktig jobb

Bier gjør en livsviktig jobb med pollinering av planter – og birøkterne gjør en viktig jobb med å legge til rette for biene. Det har vært en glede å få jobbe med en så viktig organisasjon. Takk for tilliten, Norges Birøkterlag.

Hyggelig tilbakemelding fra kunden:

Jeg vil oppriktig takke Turbo Kommunikasjon for super hjelp i en utfordrende tid for Norges Birøkterlag. Vi er takknemlig for at dere tok på dere å hjelpe oss med sosiale medier på strak arm, og har levert tjenester som vi er stolte av! Tusen takk!

Camilla Larsen,
generalsekretær Norges Birøkterlag