Samfunnsansvar:

Turbo gir tilbake

For Turbojentene er samfunnsansvar en helt selvfølgelig del av vår drift, slik vi mener det bør være for alle norske foretak og organisasjoner. Turbo er mer enn en jobb – det er en betydningsfull arbeidsplass med solide verdier:

raushet, lekenhet og kvalitet

Dette gjenspeiles i ulike deler av vårt arbeid:

Hvordan vi behandler hverandre og samarbeidspartnerne våre.

Hvilke oppdragsgivere vi velger å jobbe for og hvilke jobber vi velger å påta oss. Og ikke minst, hvilke vi velger å takke nei til.

Hvordan vi jobber med «Turbo gir tilbake».

Dette gjenspeiles i ulike deler av vårt arbeid:

Hvordan vi behandler hverandre og samarbeidspartnerne våre.

Hvilke oppdragsgivere vi velger å jobbe for og hvilke jobber vi velger å påta oss. Og ikke minst, hvilke vi velger å takke nei til.

Hvordan vi jobber med «Turbo gir tilbake».

#turbogirtilbake

Turbo gir tilbake er vår måte å gi tilbake på. For hver tiende større jobb vi fakturerer, gjør vi ett oppdrag helt gratis. Det kan være for en gründer som sitter på en god idé, men ingen midler. Det kan være for en veldedig eller frivillig organisasjon som vi mener burde bruke pengene sine på andre ting enn å betale for våre kanelboller. Eller det kan være for sosiale entreprenører som løser noen av de viktigste utfordringene i dagens samfunn.

Vi opererer også med redusert timepris for andre gode saker.
Kvalifiserer du til en «Turbo gir tilbake»-jobb, ta kontakt med oss!

Kontakt oss